Operacje tarczycy


OPERACJE TARCZYCY

Operacje tarczycy z powodów nieonkologicznych: wola rozlanego obojętnego, wola guzkowego, wola Hashimoto, oraz nadczynności tarczycy w tym choroby Gravesa-Basedowa w dzisiejszej praktyce klinicznej ograniczają się do 2 rodzajów zabiegów: usunięcia jednego płata tarczycy z cieśnią lub całkowitego usunięcia tarczycy. W operacjach onkologicznych dodatkowo wykonuje się usunięcie centralnych węzłów chłonnych szyi i niezwykle rzadko węzłów grup bocznych szyi. Mamy możliwość wykonania wszystkich w/w technik, ale ze względów proceduralnych pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym kierujemy do ośrodków referencyjnych. Wykonujemy operację usunięcia całej tarczycy lub płata z cieśnią ze wskazań endokrynologicznych lub ogólnych.

 Do operacji tarczycy pacjent jest kwalifikowany przez endokrynologa lub chirurga. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.

Przed operacją pacjent musi mieć potwierdzoną eutyreozę (brak nadczynności i niedoczynności tarczycy, a w przypadku ich stwierdzenia zabieg odracza się do czasu wyregulowania gospodarki hormonalnej właściwymi lekami), sprawdzone podstawowe parametry laboratoryjne krwi, wykonane USG tarczycy i w przypadku wola guzkowego czasami również BAC (biopsję cienkoigłową) podejrzanego guzka.

Operacje wykonujemy klasycznie z cięcia poprzecznego na skórze szyi i podłużnego w warstwach głębiej leżących. Po usunięciu tarczycy pacjent pozostaje 1-2 dni w oddziale z drenem w loży pooperacyjnej. Sprawdzamy poziom wapnia po operacji. Ranę zamykamy szwami śródskórnymi wchłanialnymi niewymagającymi usuwania oraz plastrami do ran ,które są usuwane po kilku dniach. Po całkowitym usunięciu tarczycy pacjent musi przyjmować substytucyjne dawki hormonów tarczycy do końca życia, oraz czasami przejściowo preparaty wapnia i vitaminy D3. Po usunięciu połowy tarczycy w/w leki są zwykle zbędne. Po około tygodniu oceniamy stan pacjenta ambulatoryjnie. Opieka ambulatoryjna pooperacyjna mieści się w cenie zabiegu.

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft