Lipotransfer / Lipofilling


AUTOTRANSFER TKANKI TŁUSZCZOWEJ (LIPOTRANSFER/LIPOFILLING)

W ostatnich latach obserwujemy silny rozwój tej metody i jej zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Własna tkanka tłuszczowa pochodząca z liposukcji po jej odpowiednim obrobieniu może posłużyć jako naturalny materiał wypełniający- tu wypiera inne wypełniacze takie jak hialgan, gdyż właściwie zastosowana jest bezpieczna i daje bardziej trwałe efekty, często na wiele lat.

Tkanka tłuszczowa ma również dodatkową zaletę gdyż jest bardzo bogata w komórki macierzyste ,zawiera ich więcej niż szpik i czy krew obwodowa. Udokumentowano w piśmiennictwie, że komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej są równie multipotencjalne jak komórki szpikowe.

Ponieważ tłuszcz po odessaniu wymaga pewnego opracowania- oddzielenia toksycznej oliwy , martwych rozpadniętych komórek, wody , płynu znieczulającego powstało szereg metod liposukcji i obróbki uzyskanej treści. Jakość tłuszczu do lipotransferu ma wpływ na jego skuteczność, żywotność, sposób gojenia po lipotransferze. W różnych metodach tkanka tłuszczowa jest w różny sposób uszkadzana, a w różnych sposobach obróbki są różnice w jakości separacji poszczególnych frakcji.

W naszej klinice dysponujemy dwiema metodami liposukcji i obróbki tkanki tłuszczowej:

1         Adivive

W tej metodzie tkanka tłuszczowa jest pobierana ręcznie przy użyciu specjalnych podciśnieniowych jednorazowych strzykawek i specjalnych kaniul. Pobrana tkanka jest odwirowywana w tej samej strzykawce do której została pobrana wraz z  fliltrem  grawitacyjnym , który jest integralną częścią strzykawki, w wirówce zawierającej wysterylizowane kosze kompatybilne ze strzykawkami. Po odwirowaniu filtr ustawia się pomiędzy warstwą oliwy i pożądaną frakcją tkankową i pozwala je od siebie oddzielić. Płyn bezkomórkowy , osocze, włóknik, warstwa rozerwanych komórek układają się niżej i są również usuwane. Pożądana frakcja tkankowa jest przekładana do strzykawek podawczych przez specjalne łączniki. Mamy gotowy materiał do lipotransferu w dowolne miejsce. Tkanka tłuszczowa jest od momentu pobrania do podaży całkowicie zamknięta i jałowa co ma duży wpływ na zmniejszenie ryzyka zakażenia.

Preferujemy ta technikę w małych transferach np. na twarz , okolicę oprawy oczu, wargi itd

 

1a Adivive + Celltibator

Połączenie w procedurze tych dwóch aparatów daje możliwość pozyskania koncentratu komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej. Pierwszy etap przebiega jak powyżej. Tłuszcz gotowy do lipotransferu możemy poddać dalszej obróbce tak aby wyizolować z niego komórki macierzyste. Wymaga to inkubacji z enzymem o nazwie kolagenaza, który rozkłada białka w tkance łącznej i trzykrotnego płukania i wirowania tak aby pozyskać wyizolowany koncentrat komórek macierzystych bez zanieczyszczeń. Taki preparat może być stosowany do samodzielnego transferu- jest to wtedy izolowany przeszczep komórek macierzystych lub może posłużyć jako wspomaganie lipotransferu wykonywanego jak w pkt.1 lub wg innej metody np. jak w pkt 2.

 

 

2         Lipolife 3G

Jest to kopleksowy system łączący znieczulenie miejscowe, rozdrabnianie laserowe i odsysanie mechaniczne tkanki tłuszczowej oraz posiada możliwość jednoczasowego filtrowania odessanej tkanki tak aby pozyskać preparat gotowy do lipotransferu. Aparatura ta powstała na bazie wieloletnich doświadczeń w liposukcjach mechanicznych i terapii laserowej i jej celem jest uzyskanie jak najmniej zniszczonej tkanki tłuszczowej , tak aby można było ja wykorzystać do lipotransferu. Specjalnie dobrana długość fali użytego lasera, koncentryczny rozkład energii na końcówce roboczej i niskie ciśnienia ssania dają przewagę tego sprzętu nad wieloma innymi rozwiązaniami. Potwierdzono badaniami klinicznymi 95% przeżywalność komórek w tkance uzyskanej tą metodą. Dodatkową zaletą tej metody w aspekcie estetycznym jest silnie liftingujące działanie lasera na skórę w miejscu liposukcji co redukuje, albo całkowicie likwiduje efekt fałdowania i zwisania skóry po zabiegu. Widać to już tuż po operacji, a dalsze obkurczanie skóry jest obserwowane stopniowo jeszcze kilka tyg. po liposukcji. Ten efekt nie jest obserwowany po mechanicznych liposukcjach i pacjenci im poddani często wymagają dodatkowych zabiegów liftingujących lub np. abdominoplastyki.

 

Tę metodę preferujemy w sytuacjach gdy oprócz lipotransferu pacjent potrzebuje również liposukcji danego obszaru ciała. W czasie jednej procedury dokonuje się redukcji tkanki tłuszczowej w niepożądanych miejscach, liftingu skóry danego obszaru i pozyskuje żywą tkankę tłuszczową, która może być wykorzystana do transferu wypełniającego inne miejsce ciała lub może służyć do pozyskania koncentratu komórek macierzystych lub obu tych rzeczy jednocześnie.

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft