Korekcja uszu


KOREKCJA USZU

 

Wykonujemy zabiegi korygujące odstające uszy, deformacje małżowiny usznej.

Stosujemy techniki klasyczne chirurgii plastycznej oraz lipotransfer.

Mamy możliwość zastosowania przeszczepu komórek macierzystych w trudnych przypadkach.

 

W korekcji małżowin usznych stosuje się różne techniki w zależności od wieku pacjenta, grubości i jakości chrząstki oraz rodzaju patologii. W typowych przypadkach korekcji odstających uszu występuje kilka wspólnych składowych zabiegu. Na tylnych powierzchniach uszu wykonuje się nacięcie i odwrstwienie tkanek miękkich od chrząstki, następnie wykonuje się osłabienie chrząstki w miejscu zaplanowanego jej formowania poprzez nacięcia, nakłucia lub nawiercenia, potem zakłada się szwy niewchłanialne, stabilizujące nowe ustawienie zarówno nowo wytworzonego fałdu grobelki jak i przylegania muszli do głowy. Niekiedy wycina się nadmiar skóry.

W części przypadków, mimo prawidłowo wykonanej plastyki, z powodu zjawiska tak zwanej "pamięci kształtu", po pewnym czasie może dochodzić do powrotu małżowin do położenia sprzed operacji lub położenia pośredniego. W sytuacji takiej może być konieczny kolejny zabieg w celu uzyskania efektu optymalnego. Ze względu na to, że małżowiny prawa i lewa zawsze rożnią się od siebie, niekiedy uzyskanie ideanej symetrii jest niemożliwe. Asymetrie w zakresie 2-3mm uznawane są za akceptowalne i z regóły nie zaleca się ich korekcji. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kolejna (kolejne) korekcja. Każdy kolejny zabieg wiąże się z większym ryzykiem komplikacji w gojeniu. 

Najcięższe powikłania jakie mogą się zdarzyć to zakażenie z możliwością martwicy skóry lub chrząstki. W takim przypadku opanowanie sytuacji jest bardzo trudne i może dojść do dużych deformacji małżowiny. Tak ciążkie powikłania zdarzają się niezwykle rzadko.

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft