Lipotrasfer (Adivive)


AUTOTRANSFER TKANKI TŁUSZCZOWEJ (LIPOTRANSFER)

W ostatnich latach obserwujemy silny rozwój tej metody i jej zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Własna tkanka tłuszczowa pochodząca z liposukcji po jej odpowiednim obrobieniu może posłużyć jako naturalny materiał wypełniający- tu wypiera inne wypełniacze takie jak hialgan, gdyż właściwie zastosowana jest bezpieczna i daje bardziej trwałe efekty, często na wiele lat.

Tkanka tłuszczowa ma również dodatkową zaletę gdyż jest bardzo bogata w komórki macierzyste ,zawiera ich więcej niż szpik i czy krew obwodowa. Udokumentowano w piśmiennictwie, że komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej są równie multipotencjalne jak komórki szpikowe.

Ponieważ tłuszcz po odessaniu wymaga pewnego opracowania- oddzielenia toksycznej oliwy , martwych rozpadniętych komórek, wody , płynu znieczulającego powstało szereg metod liposukcji i obróbki uzyskanej treści. Jakość tłuszczu do lipotransferu ma wpływ na jego skuteczność, żywotność, sposób gojenia po lipotransferze. W różnych metodach tkanka tłuszczowa jest w różny sposób uszkadzana, a w różnych sposobach obróbki są różnice w jakości separacji poszczególnych frakcji.

Adivive

W tej metodzie tkanka tłuszczowa jest pobierana ręcznie przy użyciu specjalnych podciśnieniowych jednorazowych strzykawek i specjalnych kaniul. Pobrana tkanka jest odwirowywana w tej samej strzykawce do której została pobrana wraz z fliltrem grawitacyjnym , który jest integralną częścią strzykawki, w wirówce zawierającej wysterylizowane kosze kompatybilne ze strzykawkami. Po odwirowaniu filtr ustawia się pomiędzy warstwą oliwy i pożądaną frakcją tkankową i pozwala je od siebie oddzielić. Płyn bezkomórkowy , osocze, włóknik, warstwa rozerwanych komórek układają się niżej i są również usuwane. Pożądana frakcja tkankowa jest przekładana do strzykawek podawczych przez specjalne łączniki. Mamy gotowy materiał do lipotransferu w dowolne miejsce. Tkanka tłuszczowa jest od momentu pobrania do podaży całkowicie zamknięta i jałowa co ma duży wpływ na zmniejszenie ryzyka zakażenia.

Preferujemy ta technikę w małych transferach np. na twarz , okolicę oprawy oczu, wargi itd

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft