Dotacja Unijna - opis projektu


Firma Pro Beauty Sp. z o.o. zdecydowała się na realizację projektu, w ramach którego zostały zakupione innowacyjne urządzenia, a efektem realizacji projektu są m.in. wdrożone nowe usługi związane z prowadzeniem działalności w ramach specjalistycznych usług z zakresu medycyny estetycznej. Głównym celem projektu jest rozwój firmy, poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Niniejszy projekt prowadzi również do podniesienia konkurencyjności w sektorze MŚP na terenie ZIT KKBOF.
 
Wartość całkowita - 565 800,00 zł
 
Wartość dofinansowanie - 253 000,00 zł

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft