Usuwanie żylaków


ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH

Żylaki kończyn dolnych to patologia żył powierzchownych- ogólnie rzecz ujmując, związana z cofaniem się i zastojem krwi żylnej w w/w naczyniach, powodująca ich rozciąganie i skręcanie co wywołuje widoczne na powierzchni uwypuklenia i najczęściej niebieskie przebarwienia. Przyczyny są różne- najczęściej mamy do czynienia ze skłonnością genetyczną wraz z trybem życia. Przy długim okresie trwania , na skutek przedostawania się toksyn z krwi żylnej na zewnątrz naczyń do otaczających tkanek mogą powodować przewlekłe zapalenie (brunatne plamy) jak i martwicę otaczających tkanek(owrzodzenia żylne). Żylaki mogą również ulegać zakrzepowemu zapaleniu.

Patologię żył jeśli chodzi o kaliber uszkodzonych naczyń podzielić możemy na żylaki, żyły siatkowate i teleangiektazje. Do usuwania każdego z tych typów używamy różnych metod. Niektóre techniki mogą być stosowane zamiennie.

Istotą prawidłowego leczenia operacyjnego jest ustalenie jego zakresu w zależności od występującego mechanizmu patologii. Nie powinno się wykonywać operacji ,,na zapas,,

Do prawidłowej oceny układu żylnego niezbędna jest ocena kliniczna i USG Doppler-najlepiej przez operatora tuż przed zabiegiem, co umożliwia oznaczenie kluczowych miejsc zabiegu oraz ewentualne wykrycie przeciwwskazań do operacji np. niedrożności żył głębokich. W technikach endowaskularnych USG Doppler jest niezbędne w trakcie operacji.

TECHNIKI USUWANIA ŻYLAKÓW:

Operacja klasyczna

Polega na usunięciu mechanicznym przez najczęściej 2 nacięcia na początku i końcu przebiegu danego naczynia głównych żył powierzchownych kończyn dolnych – żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej. Naczynia te przecina się i podwiązuje wraz z odchodzącymi od nich bocznicami a główny pień żyły usuwa się przez wynicowanie z użyciem metalowej giętkiej sondy oraz oddzielnie wykonuje się stripping poszczególnych żylaków zaznaczonych wcześniej markerem na skórze z oddzielnych małych nacięć. W przypadku wydolnych zastawek w ujściach w/w głównych żył powierzchownych zabieg ogranicza się często do drugiego etapu w/w procedury.

Operacja laserowa endowaskularna (w naszej klinice aparat VascuLife)

AKTUALNIE METODA Z WYBORU BIORĄC POD UWAGĘ SKUTECZNOŚĆ, MAŁĄ LICZBĘ POWIKŁAŃ I KOMFORT PACJENTA-

wymaga profesjonalnego sprzętu  i USG Doppler śródoperacyjnie. Jest droższa  ze względu na zużywalne światłowody i koszt aparatury.

Technika ta pozwala na uniknięcie najbardziej brutalnej części procedury klasycznej –usuwania pnia żyły odpiszczelowej. Jest ona tylko zamykana na stałe energią lasera rozłożoną koncentrycznie na końcu światłowodu- zamienia się w wąskie zwłóknienie niewyczuwalne przez skórę. Światłowód wprowadza się przez małe nacięcie w dolnej części likwidowanego odcinka żyły , a jego koniec śledzimy sondą USG Doppler tak aby precyzyjnie określić jego położenie. Aparat automatycznie wycofuje światłowód adekwatnie do zamykania się poszczególnych odcinków żyły.

Nie powstają krwiaki typowe dla techniki klasycznej i ból pooperacyjny jest znikomy.

Skleroterapia

Technika polegająca na podawaniu środków chemicznych do światła żył przez ich nakłucie powodujących ich zamykanie- przedostawanie się powstałej ,,pianki,, powinno być śledzone USG Doppler tak aby nie dopuścić do przedostawania się jej do żył głębokich. Technika bardzo popularna w ostatnich latach- obecnie wypierana przez techniki laserowe. Stosowana przez nas w wybranych przypadkach jako uzupełnienie techniki laserowej do zamykania żylaków średniego kalibru, o krętym przebiegu gdzie trudno jest zastosować leser wewnątrz lub zewnątrznaczyniowy.

Laseroterapia zewnątrzskórna

Polega na zastosowaniu specjalnej głowicy laserowej bez naruszania ciągłości skóry. Naczynie poddane kuracji zamyka się natychmiast na niewielkim odcinku, przebarwienie znika. Działaniu lasera towarzyszy uczucie szczypnięcia skóry. Może być wykonane bez znieczulenia lub w znieczuleniu nasiękowym.  Dobra metoda do teleangiektazji i drobnych żył siatkowatych- stosujemy ją ze wskazań estetycznych jako uzupełnienie innych technik lub jako jedyną metodę w przypadku izolowanych początkowych zmian naczyniowych. W przypadku rozległych mnogich zmian procedura może być żmudna i dokuczliwa dla pacjenta i wykonującego- wtedy trzeba ja rozłożyć na kilka etapów.

 

 

Operacje żylaków można wykonać w znieczuleniu ogólnym , podoponowym i w wybranych przypadkach miejscowym. Po zabiegu stosuje się opatrunki jałowe i kompresję opaskami elastycznymi a później pończochy lub podkolanówki uciskowe przez co najmniej 1-2 tyg. Ewentualne szwy zdejmuje się po tygodniu.

Często zalecamy kompresję, ćwiczenia i okresową elewację kończyn po upływie tego terminu w celach profilaktycznych.

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft