Proktologia


PROKTOLOGIA

Zajmujemy się leczeniem hemoroidów, szczelin odbytu, przetok okołoodbytniczych, polipów odbytu, kłykcin kończystych i innych zmian proktologicznych.

W leczeniu stosujemy operacje klasyczne, laser wewnątrznaczyniowy, laseroterapie zewnętrzną.

W trudnych przypadkach rozległych przetok mamy możliwość wspomagania leczenia lipotransferem i/lub transferem komórek macierzystych.

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft