Usuwanie zmian skóry


USUWANIE ZMIAN SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Zajmujemy się usuwaniem wszelkich zmian skóry i tkanki podskórnej:

włókniaków, kaszaków, naczyniaków, znamion, ziarniniaków zapalnych, tłuszczaków, blizn, ciał obcych , raków skóry.

Dotyczy to zarówno przypadków prostego wycięcia klasycznego, usuwania laserowego jak i rozległych plastyk z zaopatrzeniem  płatami przesuniętymi czy wolnym przeszczepem.

W rekonstrukcji mamy również możliwość, w trudnych przypadkach do wspomagania gojenia autoprzeszczepem tkanki tłuszczowej czy komórek macierzystych.

Wybór metody zależy od jej charakteru, wskazań medycznych, lokalizacji, oczekiwań pacjenta.

Kwalifikacji i wyboru metody dokonuje chirurg onkolog w porozumieniu z pacjentem.

Badania histopatologiczne stanowią rutynową część większości procedur i wliczone są w cenę zabiegu.

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft