Powiększanie i rekonstrukcja piersi


POWIĘKSZANIE I REKONSTRUKCJA PIERSI

W chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej piersi znanych jest blisko 200 technik chirurgicznych. Jesteśmy w stanie wykonać większość z nich. W praktyce jednak wykonuje się kilkadziesiąt typów najlepiej sprawdzających się technik dostosowanych do rozwiązania większości indywidualnych problemów klinicznych.

Wykonujemy powiększanie piersi z użyciem implantów okrągłych i anatomicznych w technikach podmięśniowych i nadpowięziowych bez i z użyciem siatek syntetycznych i materiałów biologicznych egzogennych a także powiększanie piersi z wykorzystaniem transferu własnej tkanki tłuszczowej pacjenta oraz techniki hybrydowe- implant +lipo transfer.

Wykonujemy rekonstrukcje i korekty piersi po zabiegach chirurgicznych np.: usunięcia piersi całkowitego lub częściowego, zniekształceń bliznowatych, zmian po radioterapii, przemieszczonych implantów.

Stosujemy techniki z użyciem  implantów, płatów przesuniętych( najczęściej płat LD) , lipotransferu oraz różnych technik hybrydowych łączących wszystkie lub niektóre z w/w procedur.

W każdym z typów operacji mamy możliwość transferu komórek macierzystych zwiększającego szansę na dobre gojenie w trudnych przypadkach np. po radioterapii

Dobór techniki zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i jego oczekiwań. Kwalifikacji dokonuje chirurg onkolog w porozumieniu z pacjentem. Opieka pooperacyjna ambulatoryjna odbywa się pod naszym nadzorem i jest wliczona w cenę zabieg.

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft