Leczenie-ginekomastii


LECZENIE GINEKOMASTII

Ginekomastia to przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn. Pseudoginekomastia to przerost tkanki tłuszczowej na piersiach u mężczyzn.

Leczymy oba te schorzenia. Zabieg może być wykonany klasycznie z cięcia okołootoczkowego lub normalnego cięcia jak w mastektomii u kobiet w zależności od wielkości tkanki. Do leczenia tej jednostki chorobowej możemy też użyć techniki liposukcji laserowej LiopLIfe 3G.

 Procedura zabiegu omawiana jest podczas konsultacji z chirurgiem.

Dotacje Unijne

Firma realizuje projekt pt. „Innowacyjne usługi w zakresie medycyny estetycznej realizowane przez firmę Pro Beauty Sp. z o.o. w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wartość całkowita projektu: 565 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 253 000,00 PLN.


Procedura ofertowa

Dotacja unijna - opis projektu


  • Pro Beauty

    Głowackiego 7 (Uromed), 75-402 Koszalin

Projekt i realizacja: KMG Soft